Menü

Adatvédelmi tájékoztató

a weboldal látogatói számára

A Turabaratok Kft túrszervezés tevékenységet folytat, aminek nyomán a szolgáltatás teljesítéséhez adatokat kezel.

A Turabaratok Kft (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.turabaratok.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) és Túrabarát kincsek mobil alkalmazás működtetése során, a honlaponregisztrálók személyes adatait kezeli.

1.    Az adatkezelő elérhetősége
Név: Turabaratok Kft
Székhely és levelezési cím: 2016 Leányfalu Pacsirta u. 8
Képviselő neve és telefonszáma: Lasetzky Frigyes +36 30 338 3714
Email cím: info@turabaratok.hu

2.    A kezelt személyes adatok köre
Afelhasználóktól különböző szolgáltatások eléréséhez különböző személyesadatokat kérünk, az adattakarékosság elvét figyelembe véve. A jelenAdatvédelmi Tájékoztató kizárólag a weboldalt meglátogató természetesszemélyek adatainak kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogyszemélyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásábanértelmezhetőek.
Nem minősülnek személyes adatnak azok az anoniminformációk, amelyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtadatkezelő, és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetveazok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeketúgy gyűjt, hogy nem kapcsolja hozzá azokat azonosítható személyekszemélyes adataihoz, ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetesszeméllyel.

Tételesen felsorolva a kezelt adatok köre a következők:

2.1    Honlapon regisztrálók
-    név
-    e-mail cím
-    felhasználónév

2.2    Gyermekek

A termékeink és szolgáltatásaink nem 16évalatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyekneadjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben atudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokatgyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhezszükséges lépéseket.


3.    Cookie (anonim igénybe vevő azonosító) kezelési tájékoztató

AzAdatkezelő az Érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót(cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes azÉrintett azonosítására. Kizárólag az Érintett gépének felismerésérealkalmasak, viszont IP címet nem tárolnak, és IP címet, mint személyesadatot a Szolgáltató részére nem továbbítanak. Az alkalmazott cookiekegyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlok. Személyes adat, vagyinformáció megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor aFelhasználó a Szolgáltatónak nem ad át személyes adatot, az adatcserecsak és kizárólag a gépek között történik meg.

A honlap működéséhez szükséges saját cookiek
Ahonlap működéséhez elengedhetetlen néhány cookie elhelyezése azérintett számítógépére, ezáltal válik a honlap betöltése gyorsabbá,ezáltal tudja a saját böngészője letárolni a honlap bizonyosinformációit, és ez segíti az Érintettet abban, hogy a honlap moduljairendeltetésszerűen működjenek.

S_TOKEN (2 óra)
Funkció: A látogató bejelentkezés után a cookie segítségével böngészés közben bejelentkezett állapotban marad.

cb-enabled (1 nap)
Funkció: Cooike bar elfogadása utáni újabb betöltést akadályozza meg. Amennyiben az Érintett az „ELFOGADOM” lehetőséget választja, a választását elmentjük, így 30 napig nem fogunk további hozzájárulást kérni.

KRID (1-7 nap)
Funkció:Regisztráció és kosár funkciók esetén van jelentősége. Ahhozszükséges,hogy ha a felhasználó elhagyja a kosarat, és tovább böngészaz oldalon,a termékek a kosárban maradjanak, illetve, ha belép egyregisztráltfelületre, az oldal böngészése közben ne léptesse ki arendszer.

Analitikai cookiek
A weboldalunklátogatottsági adatainak ésegyéb webanalitikai adatainak kinyeréseérdekében a szolgáltató igénybeveszi független analitikai szerverekszolgáltatásait, név szerint aGoogle Anatitycs szoftvert. A mérésiadatok kezeléséről ezek aszolgáltatók tudnak részletes felvilágosítástnyújtani az Érintettrészére.

A Google Analytics esetében aSzolgáltató megtette azokat abeállításokat a weboldal kódjában, amelyszerint a Google Analyticsanonimizálja az Érintett IP címét, így aztöbbé nem beazonosítható, aSzolgáltató számára még átadásra nem kerül.Erről a technológiárólbővebben itt olvashat:
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=hu

Acél a fenti szoftverek által biztosított anonimizált információkkal ahonlapunk látogatottságának, funkcionális használatának elemzése afelhasználói élmény javítása érdekében (pl: optimalizált navigációnyújtása, egy-egy aloldalon az információk elhelyezésének sorrendje).

Ezenmérések nem tárolnak a felhasználókról olyan adatokat, amivel afelhasználó beazonosítható lenne, se IP címet, se személyes adatokat.

A Google Inc. adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el.
Az alkalmazott cookiekról az érintett szolgáltatók tudnak bővebb felvilágosítást adni:
A Google Anlytics cookiek azonosítására és jellemzőire itt találja a válaszokat:  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Hirdetésekhez használt cookiek
ASzolgáltató igénybe veheti a 21. századi online marketing megoldásokat,konkrétan a Google AdWords és a Facebook hirdetéseket. Ezek a hirdetésimegoldások cookiekat használnak a működésük során. Ezek a cookieksegítik a rendszer működését abban, hogy az Érintettek számára neirreleváns hirdetések jelenjenek meg, hanem olyanok, amik beletartoznakaz aktuális érdeklődési körükbe. A Portálon a Szolgáltató GoogleAdwords, valamint Facebook által biztosított remarketing kódokathasználja. A remarketing kód is cookie-kat használ.
A települtcookie személyes adatokat nem továbbít a Szolgáltató számára, csupánsegít abban, hogy a Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaivalkapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Portál látogatója által akésőbbiekben meglátogatott más, a Google Display, hálózatába tartozóweboldalakon, illetve a Facebook-on.

Hirdetésekkel kapcsolatos automata preferenciák kézi felülbírálása, beavatkozási és beállítási lehetőség
Felhasználóa cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetéseket személyre szabhatjaa Google illetve a Facebook hirdetési beállítások felületén.

Google felhasználói fiók adatvédelmi beállításait itt végezheti el az Érintett:
https://myaccount.google.com/privacy

AFacebook felhasználói fiók adatvédelmi beállításai pedig a beállításokmenüpont alatt az adatvédelemmel és a hirdetésekkel kapcsolatosbeállítási fül alatt érhető el.
https://www.facebook.com/ads/preferences

A Cookie használat leállítása, tiltása

A böngésző beállításainak módosítása:
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.


Blokkoló böngésző kiegészítések:
Amennyibenaz Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat azismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az eztblokkoló kiegészítőt.

Külső megoldás igénybevétele a cookie menedzsmentre:
 AzÉrintett külső weboldalak segítségével menedzselheti, hogy aszámítógépén milyen Szolgáltatók számára engedélyez hirdetési coockietevékenységet. Az egyik megoldás, a magyar nyelven is elérhető AdChoices.
    
4.    Közösségi média kiegészítések
APortálon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. Ezek abővítmények is cookiek A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre,ha az Érintett az erre szolgáló gombra kattint (pl lájkol egy cikket,pinel egy képet, vagy elkezdi az oldalon található „tetszik” gombbalkövetni a Szolgáltató Facebook oldalát). A bővítmény engedélyezésével,vagyis a „tetszik gomb” megnyomásával az Érintett kapcsolatot hoz létre aközösségi oldallal azaz egyértelmű en kifejezésre juttatja, hogyhozzájárul az adatainak a Facebook/Twitter/Linked-in/Pinterest/Instagramrészére történő továbbításához.
Amennyiben az Érintett be vanjelentkezve a Facebookra/Twitterre/Linked-in/Pinterest/Instagram-ra,előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását az Érintettközösségi fiókjához társítja.

Amennyiben az Érintett a fentemlített közösségi média gombok egyikére kattint, a böngészője avonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnaktovábbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére éscéljára, adatainak a Facebook/Twitter/Linked-in/Pinterest/Instagramáltali további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainakvédelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk azadott közösségi média adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.
Aweboldal szolgáltatásait igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az adatainakGoogle általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárulásátadta

5.    Technikai adatok – naplóállományok (logfile-ok)
A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:
- a felhasználó számítógépének dinamikus IP-címe
- a felhasználó számítógépének beállításaitól függően a felhasználó által használt böngésző és az operációs rendszer típusa
- a felhasználó weboldallal kapcsolatos aktivitása
Ezenadatok felhasználása egyrészről technikai célok – úgymint a szerverekbiztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál. Ez egyautomatikus IT biztonsági folyamat, melyet az érintett nyilatkozatanélkül rögzíti a rendszer szervernaplókba.
A fenti adatok afelhasználó azonosítására nem alkalmasak és azokat az Adatkezelő egyébszemélyes adatokkal nem kapcsolja össze. A naplózási adatokat a rendszera látogatástól számított 6 hónapig tárolja.

6.    Az adatkezelés jogalapja és célja

6.1 A honlapon regisztrálók esetében
azadatkezelés az érintettek hozzájárulásával történik, melynek célja aregisztrált felhasználók azonosítása, valamint az Érintettek személyreszabott kiszolgálása.

7.    Az adatkezelés időtartama

7.1 A honlapon regisztrálók
adatainakkezelése a hozzájárulás visszavonásáig történik, melyet vagy aregisztrált fiókjának saját kezűleg végrehajtott törlésével érhet el azérintett, vagy e-mailben is kérheti a FIÓK TÖRLÉSE tárgyú levélben, amitaz 1. pontban megjelölt e-mail címre kell küldeni.  

8.    Az adatokat megismerők köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
Azérintettektől gyűjtött személyes adatokat a Szolgáltató belsőmunkatársai jogosultak megismerni, azokat nem publikálják. Harmadik félszámára adatkezelés céljából kizárólag az érintettek kérésére továbbítjaaz érintett által megadott címzett részére. 

A Szolgáltatótevékenysége során felmerülő feladatok elvégzése céljából (könyvelés,elektronikus számla kiállítása, hírlevél kiküldése) adatfeldolgozótvehet igénybe.

Az adatfeldolgozók kategóriái és az adattovábbítás címzettjei:

Név: e-Könyvelés Kft.
Székhely: 1133 Bp. Kárpát u.. 7/B. II/9
Kategória: könyvelés

Név: KBoss Kft
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Kategória: elektronikus számlázó szoftver

Név: Net- Tech Consulting Kft.
Székhely: 1191 Bp. Kisfaludy utca 16.
Kategória: webtárhely üzemeltető

9. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

9.1 Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
d) személyes adatainak továbbítását másik adatkezelő számára.

9.2 Az Érintett kérelmére az Adatkezelő, legkésőbb az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásbeli tájékoztatást az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerintmegbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról,az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozónevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - azadattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatásingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területrevonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be.Egyéb esetben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg, azzal, hogy amár megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokatjogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshezvezetett.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségénekellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbításinyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyesadatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját éscímzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását,valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyébadatokat.

A Szolgáltató az adatvédelmi incidenssel kapcsolatosintézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljábóladatvédelmi incidens nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintettszemélyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét ésszámát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és azelhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előírójogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

9.3 Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az ilyen irányú kérését írásban kell benyújtania postai vagyelektronikus levél formájában. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétőlszámított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nemlesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl.számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokatSzolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

9.4 Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását és az adatainak továbbítását másik adatkezelő számára. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, haaz érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapjánfeltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az ígyzárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll azadatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ahelyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbámindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezeléscéljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezeléscéljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha aSzolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmétnem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásbanközli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításánakténybeli és jogi indokait.

Az Érintett továbbá az 9.5. pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára az alábbiakat:

 • kérhetiadatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelésszerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szolgáltató automatizálteljárás keretében kezeli.
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelembenyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napalatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, ésdöntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. . A helyesbítés, törlésvagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelőtájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághozfordulás lehetőségéről.

Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:
Adatkezelőgondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennekérdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseketalkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csakolyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzalvaló feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azonadatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladatellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókatkörültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződésselgondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodik a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

AzAdatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonságiintézkedéseket alkalmaz az Érintett adatok védelmére, különösen azoknak avéletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése,megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozásaellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettrenézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azokfelhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

AzAdatkezelő, amennyiben Érintett adat továbbítása szükséges, gondoskodik atovábbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállománytitkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósítottÉrintett adatkezelésért teljes körű felelősséggel tartozik.

AzAdatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodikarról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztésselszemben védve legyenek.

9.5 Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Postai cím: 2016 Leányfalu Pacsirta u. 8
E-mail cím: info@turabaratok.hu

AzÉrintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetveészrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 9.5 pontbanelérhetőségeken keresztül.

9.6 Az Érintett a GDPR, az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

9.7Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez, a regisztrációsorán, a hírlevél feliratkozáskor harmadik fél adatait adta meg vagy aWeboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltatójogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. ASzolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáróhatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapításacéljából.